WELKOM OP MIJN WEBLOG

Dit blog is in de loop der jaren veranderd. Ooit ging het vooral over de bibliotheek, nu gaat het meer over lezen en taal. (Wie denkt: de bibliotheek gaat toch óók over lezen en taal, ziet dat anders dan ik.) Ooit werd het elke dag bijgehouden, nu minder regelmatig. Wat hetzelfde gebleven is: opmerkingen zijn van harte welkom.

woensdag 19 februari 2014

Woorden en daden


Gisteravond raakte ik via twitter in gesprek over een reportage uit het programma Altijd wat, die over laaggeletterdheid en het sluiten van bibliotheken ging. Omdat een gesprek op twitter al snel een rommeltje wordt dacht ik: laat ik proberen er een blogstukje van te maken.

Ik hou van de bibliotheek en ik vind dat de bibliotheek op zo veel mogelijk plaatsen moet blijven. Laat ik dat eerst maar even zeggen. Sommige mensen vinden dat de bieb wel weg kan omdat je toch alles op internet kunt vinden of omdat er e-boeken zijn. Zo denk ik er dus niet over. Ik hou weliswaar van de bibliotheek met een wat wanhopige en onbeantwoorde liefde, het soort liefde dat Edwin Mijnsbergen mooi vergeleek met de tegen-wil-en-dank-liefde die je voor Feyenoord kunt voelen. Het is een rotclub, maar het is wel míjn rotclub, zoiets.

Omdat ik van de bibliotheek hou keek ik gisteravond naar Altijd Wat. Iedereen in de reportage was het er over eens dat de bibliotheek niet weg mag, omdat er zoveel laaggeletterden zijn in Nederland. We zagen een man die tot voor kort niet kon lezen en schrijven en die dat nu geleerd heeft. Hij vertelde hoe blij hij daarmee was en hoe het zijn leven veranderd had en hoeveel hij van de bibliotheek was gaan houden. Dat was dapper en leuk en een beetje ontroerend en je gunt natuurlijk iedere jongere en volwassene die niet kan lezen en schrijven dat hij of zij het zo snel mogelijk alsnog kan leren.

Ik ben eerlijk gezegd vergeten over welk aantal laaggeletterden het gisteren ging, maar vaak wordt het getal van 1,5 miljoen genoemd. En omdat het er zoveel zijn blijkt daar meteen uit dat de bibliotheek hard nodig is, wordt dan gezegd, en is het dus helemaal fout om overal bibliotheken te sluiten. En dan denk ik: waarom vraagt nou nooit niemand in zo’n reportage eens: Tot voor kort waren er nog overal bibliotheken en toch zijn er 1,5 miljoen laaggeletterden in Nederland, hoe zit dat? Zijn die 1,5 miljoen niet te helpen of hebben de bibliotheken dat niet voldoende geprobeerd? Hetzelfde vraag ik me ook af bij de Stichting Lezen & Schrijven. Die bestond onlangs tien jaar en ze zeggen al tien jaar dat ze hard nodig zijn omdat er 1,5 miljoen laaggeletterden zijn in Nederland. Dan denk ik ook: zou het niet overtuigender zijn als je kon zeggen dat er tien jaar geleden 1,5 miljoen waren en nu nog maar 0,5 miljoen? Of voor mijn part 1 miljoen?

De man die in het programma aan het woord kwam was lezen en schrijven gaan leren omdat zijn baas ontdekt had dat hij dat niet kon. Die baas zei toen: Daar gaan we wat aan doen; de man ging naar school en leende boeken bij de bieb. De bibliotheek heeft boeken in huis die geschikt zijn voor volwassenen die net beginnen met lezen. Dat is fijn, maar daar hoeft te bieb niet voor te blijven. Die boeken hadden ook aanwezig kunnen zijn op de school waar die man leerde lezen en schrijven. Dan had hij ze daarvandaan mee naar huis kunnen nemen. Hij was dan misschien niet de bibliotheek als zijn tweede huis gaan beschouwen, zoals hij vertelde en zoals menig bibliothecaris op twitter prachtig vond. Maar misschien waren andere laaggeletterden van de cursus wel blij geweest als ze hun leesboeken meteen mee naar huis hadden kunnen nemen. Want hoe voelt het als je nog maar net kunt lezen en als je dan in de bak met makkelijk-lezen-boeken staat te zoeken en ineens staat de buurvrouw naast je? Dan durf je misschien wel nooit meer naar de bibliotheek. Niet iedereen is zo dapper als die man in de reportage.

Ik heb een beetje de indruk dat de bibliotheek in de laaggeletterden ineens een strohalm ziet om zich aan vast te klampen in deze tijd van onzekerheid. Eerder waren het de zzp-ers die in de bieb kwamen werken en de scholieren die er hun werkstukken zaten te maken. Toen dacht ik ook al: daar heb je de bibliotheek niet voor nodig, dat kan in een café met internet ook. Want die zzp-ers en die scholieren, die komen voor de tafels en stoelen en de wifi, niet voor de boeken. De laaggeletterden komen, áls ze komen, dan nog wel voor de boeken maar ik vraag me af of de bieb de beste plaats is om die boeken neer te zetten. Vanwege die buurvrouw. 

Natuurlijk moet er zoveel mogelijk gedaan worden tegen laaggeletterdheid. Elke volwassene die wil leren lezen en schrijven moet een cursus kunnen volgen, net zolang tot het gelukt is. Er zou geen kind meer de school mogen verlaten dat niet goed genoeg kan lezen. Iedereen gaat minstens tot zijn zestiende naar school, hoe is het dan toch mogelijk dat er 1,5 miljoen Nederlanders rondlopen die niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven? Terwijl er ook al tien jaar een Stichting Lezen & Schrijven is en terwijl de afbraak van de bibliotheeksector nog maar net begonnen is? Snappen jullie dat? Ik niet.

Ik vind het erg belangrijk dat laaggeletterdheid wordt aangepakt en vooral: voorkomen. Ik vind het ook erg belangrijk dat de bibliotheek blijft bestaan. Als plaats waar iedereen die behoorlijk heeft leren lezen en schrijven kan ontdekken wat er allemaal te lezen valt. Hoe niet alleen het feit dát je kunt lezen je leven kan veranderen, maar vooral wát je kunt lezen. Daarom moet de bibliotheek blijven, om dat uit te dragen. Maar dat is een ander verhaal.

Schilderij: Ignat Bednarik

17 opmerkingen:

 1. Beste schrijver, waarom vind jij dat er bibliotheken moeten zijn? Bekostigd door de overheid? Voor wie?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ha Con,
   Aardig van je dat je m'n stukje las en dat je reageert! Ik kan helaas je vragen niet beantwoorden, ik weet het gewoon niet. Ik vind wel dat de bieb moet blijven, maar ik kan niet goed uitleggen waarom. Dat uitleggen heb ik voor zover ik me herinner in het verleden op dit blog wel een aantal keren gedaan, maar inmiddels ben ik alleen nog maar klant van de bibliotheek en denk er niet vaak meer over na. Dat programma van gisteren ergerde me een beetje omdat iedereen hetzelfde zei en niemand een kritische vraag stelde, zo kwam ik tot mijn stukje. Het meest eerlijke antwoord dat ik je kan geven is: ik vind dat de bibliotheek moet blijven omdat ik graag wil lezen. Sorry als ik je teleurstel.
   Groet, schrvrdzs
   p.s. Wat betreft voor wie: in de eerste plaats voor kinderen en voor ouderen die van grote-letterboeken afhankelijk zijn. Ik denk dat dat geen verrassing voor je is.

   Verwijderen
 2. Beste schrvrdzs,
  dank voor je kritische kanttekeningen, en terecht dat je de vraag stelt hoe het kan dat er 1,3 miljoen laaggeletterde volwassenen zijn terwijl er decennialang in elke gemeente een bibliotheekorganisatie met een of meerdere vestigingen was. Joost maakte op Twitter al het (even terechte) punt dat het voorkomen/terugdringen van laaggeletterdheid primair een taak van het onderwijs is, waarbij de openbare bibliotheek niet meer (maar ook niet minder) dan ondersteuning kan bieden.
  Hoe effectief die ondersteuning is, is moeilijk te meten. Sinds 2010 is het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken bezig met een onderzoeksprogramma dat als doel heeft de impact van bibliotheekwerk op een wetenschappelijk verantwoorde manier meetbaar te maken. Ik ben bij dat onderzoeksprogramma betrokken. We zijn helaas nog niet zover dat we al een antwoord kunnen geven op de vraag hoeveel laaggeletterden er zouden zijn geweest als er al die jaren geen bibliotheken waren geweest. Ter nuancering: een groot deel van de laaggeletterden over wie we spreken, gingen naar de basisschool toen het openbaar bibliotheekwerk in Nederland nog in de kinderschoenen stond. Pas in de jaren zeventig en tachtig is het stelsel van bibliotheken volwassen geworden en gegroeid tot de circa 1100 vestigingen die we nu geleidelijk weer aan het sluiten zijn.
  Ik durf wel te stellen, op basis van een groeiende hoeveelheid onderzoeksliteratuur, dat van het goed leren lezen een niet te onderschatten invloed uitgaat op de leerprestaties in het onderwijs (niet alleen bij de talen, maar ook bij 'zaakvakken' als geschiedenis en geografie) en bijgevolg kansen op maatschappelijk succes.
  Openbare bibliotheken ondersteunen het onderwijs bij het bijbrengen van leesvaardigheid (begrijpend en technisch lezen). Ze zijn voor ruim 90% van de basisscholen hierin een vanzelfsprekende partner (onder andere met de programma's Boekstart en De Bibliotheek op School). Dat laat onverlet dat er nog een wereld te winnen is. Gemeenten doen er, als voornaamste subsidiegevers van het openbaar bibliotheekwerk, dan ook goed aan de bibliotheken bij de les te houden en te verlangen dat zij hun leesonderwijsondersteunende rol versterken. Lukt dit hun niet, dan kan dit deel van de bibliotheeksubsidie natuurlijk beter worden besteed aan andere partijen die dit wel voor elkaar krijgen.
  Vriendelijke groet,
  Frank Huysmans

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste Frank,
   Zeer bedankt voor je uitgebreide en informatieve reactie. Ik weet niet wat me overkomt, al die RT’s op twitter en een ongekend aantal lezers van mijn blogstukje. Blijkbaar is het een onderwerp dat veel mensen bezighoudt.

   Ik ben het met alles wat je schrijft eens. Misschien is dat onverwacht, maar het is zo. Goed leren lezen is ontzettend belangrijk, niet alleen bij taal op de basisschool en Nederlands op de middelbare school, maar voor alle vakken, ook de exacte. Op school zouden ze je dat lezen moeten leren, maar dat lukt blijkbaar niet bij elk kind. Daar zou dus meer aandacht voor moeten zijn en meer aandacht betekent meestal meer geld. Wat Rian Visser op die school in Amsterdam doet lijkt me letterlijk een schoolvoorbeeld van hoe het kan.

   De bibliotheek speelt hier als het goed is een ondersteunende rol bij.

   Wat me dwars zat na die reportage is dat iedereen hetzelfde zei: de bieb moet blijven want er is zoveel laaggeletterdheid. Niemand stelde de vraag waarom die laaggeletterdheid er dan nog steeds is, terwijl er tot voor kort toch overal bibliotheken waren. Als die vraag tijdens het maken van de reportage aan jou gesteld was, dan had je het antwoord kunnen geven dat je nu aan mij gaf. Dan was de uitzending minder eenzijdig en daardoor interessanter geworden.

   Wat mij het allerbelangrijkste lijkt in de strijd tegen de laaggeletterdheid is uitdragen dat lezen de moeite waard is. Omdat het leuk is, omdat je er door op andere gedachten komt, omdat je andere werelden en denkwijzen leert kennen. Dat uitdragen en overbrengen van liefde voor lezen en literatuur (in ruime zin) zou, vind ik, de bibliotheek veel meer moeten doen. Dat is niet alleen goed tegen de laaggeletterdheid, maar ook tegen kortzichtigheid en vooroordelen. En dat kunnen we wel gebruiken in de huidige maatschappij. Als de bibliotheek dát overtuigend zou weten te doen, dan is het tij van de sluitingen misschien nog te keren. En dan heeft de bibliotheek ook nog steeds bestaansrecht als alle laaggeletterden hebben leren lezen.

   Groet, schrvrdzs

   Verwijderen
  2. Beste schrvrdzs,

   Dank voor je kritische stuk. De aflevering moet ik nog bekijken, maar ik heb zo wel al een goed beeld. Bij teruglopende subsidies van de gemeenten - die alleen nog in jeugd willen investeren, de volwassen sectie moet zichzelf maar bekostigen - storten de bibliotheken zich op de subsidie voor het bestrijden van de laaggeletterdheid die het SIOB heeft verkregen (http://www.siob.nl/thema-s/laaggeletterdheid/item1584), een noodgedwongen knieval voor de subsidiënt. In mijn nieuwe functieomschrijving (waarover nog niet het laatste woord is gezegd) staat dat ik alleen nog maar inlichtingen verstrek aan kinderen en mindergeletterden ('laag' mogen we niet gebruiken). En als die pot leeg is... dan alleen nog aan jeugd? Dit maakt maar al te duidelijk dat de bibliotheek in belangrijke mate afhankelijk is van de politiek en de keuzes die daardoor gemaakt worden. Ik hoop dat het tij gekeerd kan worden, want de bibliotheek is vooralsnog een onmisbaar instituut en zal dat, ook al is de verandering van haar rol niet tegen te houden, ook in de toekomst nog zijn, zo is mijn verwachting. Leve de bibliotheek! #biebbiebyeah

   Verwijderen
  3. Ha cajunlady,
   De foto is een beetje anders dan ik me je herinner maar met dat #biebbiebyeah verraad je je natuurlijk toch ;-) Dank voor je reactie, ik vond hem bepaald onthullend, meer dan de tv-reportage, maar die was waarschijnlijk ook niet onthullend bedoeld. Ik vind het wel logisch en begrijpelijk dat bibliotheken die SIOB-subsidie proberen te verkrijgen of te behouden, want alles is meegenomen als je voortbestaan bedreigd wordt. Ik vraag me wel af voor hoelang zo’n subsidie verleend wordt, ik heb het stuk waar je naar verwijst nog niet gelezen maar uit jouw ‘en als die pot leeg is’ vrees ik al te kunnen opmaken dat het tijdelijk zal zijn, zoals dat vaak gaat met subsidies. En zoals het dan ook vaak gaat: dan wordt er iets op poten gezet en tegen de tijd dat het goed begint te draaien is het geld op.

   Wat je schreef over alleen inlichtingen verstrekken aan jeugd en aan mindergeletterden, daar zou je natuurlijk om kunnen huilen maar ik moest er eerlijk gezegd om lachen. Het idee! En hoe werkt dat in de praktijk, krijgt iemand aan de balie dan eerst een testje waaruit moet blijken of hij meer- of mindergeletterd is? En moet jij dan zeggen: ik kan u helaas niet helpen, u wordt in staat geacht dit zelf op te zoeken? Dat het laatste woord over je nieuwe functieomschrijving nog niet gezegd is kan ik me voorstellen!

   Dat de politiek het beleid van de bibliotheek bepaalt, tja, dat is vooral in tijden van bezuiniging te verwachten. Ze willen waar voor hun geld. Welke waar? Dat weet die politiek volgens mij helemaal niet zo goed en als de bibliotheek het zelf ook niet goed weet of niet goed weet over te brengen, dan hang je. Het zal van de plaatselijke partijen afhangen en daarmee van de kiezers. Als die denken dat een sportveld of een zwembad nuttiger is, dan heeft de bieb het nakijken. Hoe het zit met landelijke en gemeentelijke subsidies, daar heb ik geen verstand van, ik ben slechts een lezer en lener. In die rol hoop ik dat de bieb zal blijven, want alles wat ik wil lezen zelf kopen, dat lukt niet. Dus ik sluit me aan bij je kreet: #biebbiebyeah
   Groet, schrvrdzs

   Verwijderen
 3. Beste Schrijverdezes,
  Het door u beschreven verschijnsel dat bibliotheken al jaren zeggen er o.m. te zijn om wat aan de 1,5 miljoen laaggeletterden te doen, maar dat dat aantal nog steeds niet geslonken is, doet zich ook voor in de kinderopvang. BOINK (ouders in de kinderopvang) roept al meer dan 10 jaar dat de pedagogische kwaliteit van de leidsters sterk verbeterd moet worden en dat roepen ze nu nog steeds. Zonder resultaat en geen journalist die er eens naar vraagt hoe dat toch komt.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste Ans,
   Dank voor je reactie. Ik vrees dat er nog wel meer voorbeelden te noemen zijn van organisaties die al tien jaar ergens mee bezig zijn zonder duidelijk resultaat. Wat daaraan te doen zou zijn weet ik jammer genoeg niet. Stemmen op een partij waarvan je denkt dat die het beste je belangen behartigt, en misschien zelf in een bestuur gaan zitten, meer kan ik niet bedenken. En af en toe een kritische vraag stellen, journalisten zouden dat zeker moeten doen, maar we kunnen het zelf ook, al zijn daar niet zoveel mogelijkheden voor en zal het waarschijnlijk niks opleveren. Maar er zijn blogs, facebook en twitter en je kunt een ingezonden brief naar een krant sturen. Proberen kan altijd en niet geschoten, altijd mis.
   Groet, schrvrdz

   Verwijderen
 4. Beste schrijverdezes,

  Bedankt voor je reactie en je weblog naar aanleiding van de uitzending van NCRV’s Altijd wat, waar Stichting Lezen & Schrijven haar medewerking aan heeft verleend. Omdat je in jouw weblog concrete vragen stelt over het verband tussen het aantal laaggeletterden en de sluiting van bibliotheken in Nederland, reageren wij graag hierop.

  In jouw reactie stel je de vraag of het niet overtuigender zou zijn te stellen dat er, na 10 jaar Stichting Lezen & Schrijven, minder laaggeletterden zouden zijn in Nederland. Wij zijn het daarin met je eens: het liefst zouden we ook stellen dat er na 10 jaar werk, onder andere door onze stichting, minder laaggeletterden zouden zijn.

  Helaas is de realiteit minder makkelijk te sturen. Het aantal laaggeletterden stijgt, blijkt uit recent onderzoek (www.piaac.nl). Deze trend zien we voornamelijk onder de groep vanaf 45 jaar. Dit gaat samen met de algehele vergrijzing van de Nederlandse bevolking. We zien dat deze doelgroep vaardigheden als lezen en schrijven 'verleren’, doordat zij na hun schooltijd nauwelijks nog lezen of schrijven. Juist deze groep mensen wordt geraakt door de forse daling van budgetten voor educatie in de afgelopen jaren en van het geld dat beschikbaar is om laaggeletterdheid tegen te gaan. Ook was er in hun schoolperiode minder aandacht voor lezen en schrijven.

  Dat na 10 jaar, waarin onze stichting werkzaam is, laaggeletterdheid stijgt komt daarnaast mede door de verschuiving van de doelgroep. Er is de laatste jaren volop ingezet op taal en rekenen in het Nederlandse onderwijs. Uit de piaac-gegevens blijkt dat laaggeletterdheid onder jongeren (vanaf 16 jaar, die onlangs dus van de middelbare school zijn gekomen of er zelfs nog op zitten) steeds verder afneemt.

  In de afgelopen jaren hebben ruim 400 organisaties, mede door de inzet van onze stichting, het onderwerp laaggeletterdheid op de agenda gezet. Bibliotheken zijn partners van het eerste uur: ze zijn onmisbaar bij het terugdringen van laaggeletterdheid. Iedereen die iets met lezen en schrijven wil doen, kan bij de bibliotheek terecht. De commissie Cohen stelt dat ‘het sluiten van bibliotheken zal leiden tot meer mensen die problemen hebben met lezen, slechter onderwijs en minder gemeenschapszin’. Hier sluiten wij ons bij aan.

  Sinds een jaar leiden we taalvrijwilligers op die op hun beurt cursisten begeleiden (1.700 vrijwilligers die in 6 regio’s 5.000 cursisten begeleiden). Dit programma heet Taal voor het Leven. Bibliotheken vervullen een sleutelrol in dat project en daarmee in het voorkomen en terugdringen van laaggeletterdheid. De bibliotheken in Nederland zijn laagdrempelige en logische vindplaatsen van taal. Ze hebben ook de juiste middelen om geletterdheid te bevorderen: boeken, tijdschriften, computers en leslokalen. De waarde daarvan is niet gering: via de bibliotheek in Zwolle zijn circa 300 Taalvrijwilligers geworven. Deze Taalvrijwilligers kregen hun training in de bibliotheek. Vanuit verschillende organisaties werd naar de bibliotheek verwezen waar de match tussen een cursist en een vrijwilliger werd gemaakt. De bibliotheek fungeert als centrale buutplaats.

  Tot slot zijn wij van mening dat bibliotheken, naast het scholen en bieden van collecties voor laaggeletterden, een preventieve rol spelen. We ondersteunen initiatieven als Boekstart en werken onder meer met het SIOB en de VOB samen in de Leescoalitie, ter bevordering van lezen op verschillende vlakken.

  Kortom, de rol van bibliotheken in de vermindering van laaggeletterdheid is naar onze mening zeer belangrijk. Dat draagt bij aan de discussie over het verdwijnen van en/of bezuinigen op bibliotheken. Wellicht kijk je, naar aanleiding van deze informatie, misschien op een andere manier naar de reportage van Altijd wat?

  Wil je meer weten over Stichting Lezen & Schrijven? Kijk op onze websites lezenenschrijven.nl of taalvoorhetleven.nl, of neem contact op via 070 302 2660.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste Eline,
   Hartelijk dank voor je uitgebreide en leerzame reactie. Ik kijk overigens nu nog steeds niet veel anders aan tegen de uitzending van AltijdWat, omdat ik die veel minder leerzaam vond dan wat jij schrijft en wat Frank Huysmans in zijn reactie schreef. Ik vond de reportage leuk, maar vooral gericht op sfeer en niet informatief of kritisch. Dat ligt neem ik aan vooral aan degenen die hem maakten en niet aan de bibliotheken, Stichting Lezen & Schrijven of de geïnterviewden.

   Het inzetten van taalvrijwilligers, waarover je vertelt, lijkt me heel zinvol. Dat de Stichting daar pas na negen jaar mee is begonnen verbaast me dan wel weer een beetje, maar dat het nu is opgezet is in elk geval verheugend.

   Wat je schrijft over mensen van boven de vijfenveertig, dat een deel van die groep hun lees- en schrijfvaardigheid is kwijtgeraakt omdat ze die al jaren niet meer oefenen, dat is misschien wel het kernpunt. Hoe is dát te voorkomen? Want je zegt wel dat er nu minder laaggeletterde zestienjarigen zijn, maar het is nog maar afwachten hoe het er met hen zal voorstaan op hun vijfenveertigste. Blijven zij wél allemaal bezig met lezen en schrijven of zal een deel van hen het ook langzaam maar zeker weer verleren? Dáár kan de bibliotheek volgens mij een belangrijke rol spelen: overtuigend uitdragen dat lezen leuk en belangrijk is en dat iedereen het minstens af en toe zou moeten doen. Ik ben het helemaal met je eens dat voorkomen beter is dan genezen. BoekStart vind ik dan ook een goed initiatief, maar ik denk wel dat een moeder die zelf nauwelijks kan lezen niet snel naar zo’n BoekStart-ochtend in de bibliotheek zal gaan, omdat ze veel te bang is dat ze haar daar zullen vragen een stukje voor te lezen. Wat je ermee bereikt is dus dat je wel liefde voor lezen en voorlezen wekt bij de deelnemende ouders en kinderen en dat de woordenschat van die kinderen vergroot wordt, wat op zich natuurlijk al heel wat waard is, maar dat juist de groep voor wie het het hardst nodig is niet bereikt wordt.

   De bibliotheek is nuttig en nodig, daar zijn we het helemaal over eens. Maar ik zou daar graag meer argumenten voor horen dan alleen dat er zoveel laaggeletterdenden zijn. Juist dat vind ik niet zo sterk als bewijs voor de noodzaak van bibliotheken, omdat die laaggeletterdheid ondanks de vele bibliotheken die er tot voor kort waren nog steeds op grote schaal voorkomt. Het lijkt er op dat er in de afgelopen jaren toch iets misgegaan is in de relatie tussen de laaggeletterde en de bieb. Óf dat de bieb niet de rol gespeeld heeft die ze nu claimt. Misschien is het wel misgegaan in het onderwijs en moet dáár veel meer op ingezet worden
   Tot slot wens ik de Stichting Lezen & Schrijven veel succes bij het terugdringen van de laaggeletterdheid, die, zo las ik in een andere reactie, inmiddels ook wel mindergeletterdheid genoemd wordt. Het is een strijd die het zeer waard is om gevoerd te worden.
   Groet, schrvrdzs

   Verwijderen
 5. Schrijver,
  Een beetje erg laat, maar ik kon het toch niet laten om een reactie te schrijven op je stuk. Omdat het te lang werd voor in dit commentaarvakje heb ik op mijn eigen blog geschreven. Hier past geen link, maar je weet me te vinden ;-)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ha Tenaanval,
   Dank voor je reactie! Altijd een eer om op jouw blog geciteerd en toegesproken te worden. Ik ga nadenken over een antwoord, want wij zagen inderdaad een ander programma. Zelfs zó anders dat ik toch echt dacht dat het gedeelte over de bibliotheek het tweede deel was en dat over Pierre Bokma het eerste ;-) Maar dit is natuurlijk een beetje flauw van me. Het kan even duren voor ik reageer (maar voor hetzelfde geld is het morgen al), want ik moet er weer even inkomen. Mijn blogstukje heeft een paar dagen zo'n eigen leven geleid dat ik het daarna maar snel van me af heb gezet. Maar een ouderwetse blogdiscussie met jou, dat moet wel weer lukken denk ik. Tot later!
   Groet, schrvrdzs

   Verwijderen
  2. @Tenaanval,
   p.s. Ik heb de reportage over de bibliotheek nog een keer bekeken en zag dat dat inderdaad het eerste onderwerp van de uitzending was. En ik dacht toch echt te weten dat ze met Pierre Bokma begonnen waren! Zo zie je maar hoe onbetrouwbaar het geheugen is, in elk geval het mijne.
   Groet, schrvrdzs

   Verwijderen
  3. Ik had het programma opnieuw bekeken, om zeker te weten dat ik niet dat soort fouten zou maken ;-)

   Verwijderen
 6. Hallo Schrijver Dezes,

  Met belangstelling heb ik je stukje gelezen.
  Goed te constateren dat je het blijft opnemen voor groepen die in het gedrang dreigen te komen.

  Met oud-collegiale groet,

  Kees

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ha Kees,
   Tja, welke oud-collega Kees ben je nou, Kees S. of Kees W.? Ik gok op S., maar zeker weet ik het niet. Hoe dan ook, hartelijk dank voor je reactie en belangstelling! Dat je constateert dat ik het opneem voor een groep die in het gedrang dreigt te komen vind ik vleiend, maar het verbaast me. Ik geloof namelijk dat ik dat niet doe in dit geval. Als je met die groep de laaggeletterden bedoelt, dan vraag ik me alleen maar af of de bibliotheek wel de allerbeste organisatie is om hen te helpen in het 'geletterder' worden. Naar mijn idee heeft de bieb de laaggeletterden tot nu toe alleen boeken aangeboden en hier en daar een cursus of persoonlijke begeleiding. Dat is natuurlijk al heel mooi, maar het is, behalve dan die boeken, geen algemeen bibliotheekbeleid en daarom geen sterk argument voor 'de bieb moet blijven'. De aanpak van laaggeletterdheid kan ook elders worden ondergebracht. Het onderwijs lijkt mij eerlijk gezegd een logischer plaats, omdat je daar massa's deskundigen hebt in het lees- en schrijfonderwijs. De bibliotheek kan dat natuurlijk ondersteunen met boeken, maar daar kan een school ook zelf voor zorgen.

   Als je met een groep die in het gedrang komt de bibliotheken bedoelde (dat zal wel niet, maar het zou kunnen), voor hen neem ik het ook al niet op. Dat wil zeggen, ik val de mening dat de bieb moet blijven omdat er zoveel laaggeletterden zijn niet bij.

   Dat de bibliotheek moet blijven, dat vind ik wel degelijk. Het zou fijn zijn als daar eens ijzersterke argumenten voor op tafel kwamen. Want die zijn er heus wel.

   Groet, schrvrdsz

   Verwijderen
  2. Hallo,

   Je hebt juist gegokt, het ging inderdaad om Kees S.
   Met de opmerking dat je het opneemt voor groepen die in het gedrang dreigen te komen bedoelde ik eigenlijk de zorg en compassie voor de groep van anderhalf miljoen (jawel, bijna 10 procent van de bevolking) laaggeletterden die ik uit je stukje opmaak.
   Hoewel het best eens zou kunnen dat vanuit ons perspectief gezien het een groter probleem is voor ons dan voor hen.


   Met groet,

   Kees (S.)

   Verwijderen